top of page

| IDÉZETEK

„Fényképezni  annyit  jelent, mint  visszatartani  a  lélegzetet,  amikor  az  illékony  valóság  pillanatában minden  képességünk  egyesül.  Akkor  a  fej,  a  szem,  a  szív  is  ugyanazért  működik.  A  fényképezés egyfajta kiáltás, de nem azért, hogy eredetiséget bizonyítsunk. A fényképezés az élet egyik formája.”

Henri Cartier-Bresson

-x-

„Egy igazi, nagy képnek azt kell kifejeznie, amit az ember mélyen, legbelül érez arról, amit le akar fényképezni, hogy e módon igazán kifejezhesse azt, amit az életről érez.”

Ansel Adams

-x-

„A ‘fényképez’ szónak szerencsés szinonimája a magyar nyelvben: ‘megörökít’. Érzékelteti a múló idő megragadásának, a tűnékeny világ megőrzésének szándékát. Idő és fényképezés elválaszthatatlanok. Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: a jelenből a gombnyomás pillanatában múlt lesz. A képen annak lenyomatátőrizzük-ami volt.”

Korniss Péter

-x-

„Vannak, akik a fényképezőgépet meg a többi szerkentyűt imádják a fotózásban, mások magában a fényképezésben lelik örömüket. Szerintem a kétféle hajlandóság – a technikai érdeklődés és a művészi hajlam – ötvözete a legjobb keverék; aki örökké csak a fotós ketyeréivel van elfoglalva, sosem fog igazán jó képeket készíteni.”

Annie Griffiths Belt

-x-

„Minden fényképen mindig van két ember. A fényképész és a néző.”

Ansel Adams

-x-

„Bízzunk a fejünkben duruzsoló kis hangban, amely szokatlan megoldásokkal traktál, és tegyük azt, amit mond.”

Duane Michals

-x-

„Az első 10 000 képed a legrosszabb.”

Henri Cartier-Bresson

-x-

„Vannak jelenségek a természet millió és millió tüneményei közt, melyek alig hogy megvillannak előttünk, már is eltűnnek a nélkül, hogy ezekről biztos fogalmat szerezhettünk volna. A fényképész azonban ott áll apparátusával a jelenség és a tünemény előtt, egy kis kézmozdulat és már meglopta a természet titkát.”

Veress Ferenc

-x-

„A fénykép egy titokról készült titok. Minél többet mutat, annál kevesebbet árul el.”

Diane Arbus

-x-

„A fotó arra hivatott, hogy felrázza a képzelőerőt, nem elég, ha csupán emlékeztetőül szolgál.”

Lucien Hervé

-x-

„A fényképezőnek kétféle szeme van. Mindkettő lát, de csak az egyik lát meg. A gép szeme tökéletes műszer, amely nem téved, de üres és pontos természetmásoló szerszám. A másik szemet belső tűz éleszti, és meleg tekintetéből alkotóerejű fény árad szét.”

Pécsi József

-x-

„Mindenki néz, de nem biztos, hogy lát is.”

André Kertész

-x-

„Végül, és mindenek felett, csak akkor lehet jó képet készíteni bármilyen műfajban, ha a kép mögött van gondolat, spirituális és intellektuális koncepció arról, amiről a kép szól. Ahhoz, hogy az ember jó zsánerképet készítsen, egy kicsit költőnek is kell lennie, mert a képet költői és spirituális tartalommal kell megtölteni. A  portréfotósnak egyben pszichológusnak kell lennie. A tájképfotográfusnak festőnek. A sajtófotós közülük a legkiemelkedőbb, egyesíti magában ezeket a tulajdonságokat, egy újságíró rátermettségével ötvözve. Rendelkeznie kell újságírói leleménnyel, egy ugró, futó, mászó, bokszoló sportember képességeivel, egy diplomata érzékenységével és bölcsességével kiegészítve.”

Munkácsi Márton

-x-

„Fényképezni annyi, mint részesévé válni valaki (vagy valami) halandóságának, sebezhetőségének, változékonyságának. Minden fénykép – éppen, mert kihasítja és megdermeszti a pillanatot – az idő mindent fölemésztő kérlelhetetlenségéről tanúskodik.”

Susan Sontag

-x-

„Egy fényképet nézni és látni két külön dolog. (…) Fényképet nézni bárki tud, de egy fényképet látni azt jelenti, hogy az ember olvasni tud a képről. Egyfelől adottak az emberek a maguk kulturális vívmányaival, másfelől pedig a természet. A fák, a tavak, a felhős ég a fényképeken általános, mindenki számára érthető nyelven beszélnek. Valamiféle időtlen nyelven, ha szabad így mondani. Az emberek, az építmények, az utak és a kávésdobozok ellenben csak egy adott kontextusban, az adott időben olvashatók.”

Bernlef

-x-

„Egy jó fényképész nem leskelődik, hanem utánajár, hanem lát, hanem ott van, és mert jó fényképész, szerencséje van…”

Parti Nagy Lajos

-x-

„Attól más a fekete-fehér fotográfia, hogy magukat a tónusviszonyokat sokkal szélesebb skálában tudjuk vezérelni. Ezáltal olyan drámai hatásokat lehet vele elérni, amit a színessel ritkán. A színeknek mindig van egy bizonyos fajta elkápráztató hatása. Ha ránézünk egy képre és az színes, teljesen mindegy, hogy mi van mögötte, az embernek felcsillan a szeme.”

Vajda János

-x-

„Nincs fotós a földkerekségen, aki akár egy közönséges dobozgépbol ki tudná hozni a maximumot!”

Edward Steichen

-x-

„A fotográfia számomra egy folytonos vizuális figyelem spontán impulzusa, amely megragadja a pillanatot és annak örökkévalóságát.”

Henri Cartier-Bresson

-x-

„A képek ott vannak, csak meg kell őket örökíteni. A legjobb kép az igazság…”

Robert Capa

-x-

„A mozgókép olyan, mint egy arculcsapás. Egy kicsit fáj, azután elfelejted. A fotó ezzel szemben az a fajta látvány, amit tízszer, hússzor, százszor is elővehetsz, megcsodálhatod, gyönyörködhetsz benne, gondolatokat ébreszt benned. Egy képet ki lehet olvasni, pont úgy, mint egy könyvet. Ez határozza meg a fotó helyét a világban, és ezért mondhatjuk, hogy a fotó és a fotózás örök.” És ebben a néhány szóban benne van a teljes igazság. A fotózás olyan műfaj, amiről azt vallom, hogy csak elkezdeni lehet, abbahagyni soha…”

Barna István

-x-

„Három ok van, ami miatt egy fotót érdemes elkészíteni. Az egyik: a dokumentálás, egy adott pillanat különösségének megragadása és – szó szerint is értve a kifejezést – megörökítése. A másik: egy esztétikailag értékelhető, szép vagy legalábbis érzelmet kiváltó látvány elkészítése. A harmadik: saját gondolataink, személyiségünk, világnak szóló üzenetünk kifejtése kép(ek) által. Ezek az okok szükségképpen jelen vannak minden fotográfiában, noha nyilván nem egyforma mértékben. A jó fotó kritériuma (többek között), hogy e három tényező harmóniába kerüljön, Vadas Ernő képei e harmónia megtalálásában segíthetnek bennünket, ha figyelmesen szemléljük őket. Nem vágyom rá, hogy olyan képeket készítsek, mint ő, de tisztelem és becsülöm azt a képességet, ahogyan a dokumentáris, az esztétikai és a gondolati elemet összekapcsolja.”

Király László György

-x-

„Bármely képről elmondható, hogy mihelyt az ember útjára bocsátja, az önálló életre kelt. Szerintem a nézőnek nem feladata, hogy a fotós szándékát kutassa egy kép befogadása során. Jobban jár, ha kizárólag önmaga számára értelmezi. Fölösleges megpróbálnia belebújni a fotós bőrébe, nem fog sikerülni. Ha mégis megpróbálja, és még valamiféle ‘eredményre’ is fog jutni, nem lesz része igazi katarzisban, ellenben nagy esélye van arra, hogy hiányérzet marad benne. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a néző feltétlenül másképpen kell, hogy értelmezze a képet, mint ami a fotós értelmezése, de a saját értelmezését nem szabad alárendelnie semmiféle más értelmezésnek sem (beleértve a fotóst is)!”

Kiss Tanne István

-x-

„Az igazán jó képeknek két alapvető összefüggő motívuma van: az őszinteség és a természetesség.”

Reismann Marian

-x-

Le Corbusier egy napon megkérdezte Lucien Hervét: „Hogyan lett Önből fényképész?”

„Ollóval. Amatőr felvételeimet addig vagdostam, alakítgattam és vágtam újra meg, amíg sikerült mindent eltávolítanom, ami nem volt szükséges a lényeg kifejezéséhez.”

Lucien Hervé

-x-

„Nekem a fényképezés a felszín ritmusának felismerése, a vonalak és az árnyékok valóságában. (…) A mozgás terepén dolgozunk, az élet rövid sejtelmében, a fényképnek pedig egy mindezt kifejező egyensúlyt kell kimerevítenie a sok-sok mozgás sűrűjéből.”

Henri Cartier-Bresson

-x-

„Semmi sem eredeti. Lopj bárhonnan, ami inspirál, vagy felkelti a fantáziádat. Fogadj be régi filmeket, új filmeket, zenét, könyveket, festményeket, fényképeket, verseket, álmokat, véletlen beszélgetéseket, építészetet, hidakat, utcai feliratokat, fákat, felhőket, vízformákat, fényeket és árnyékokat. Viszont csak azokat nyúld le, amik tényleg közel állnak hozzád. Ha így csinálod, az egész (amit összelopsz) hiteles lesz. A hitelesség felbecsülhetetlen; eredetiség meg nem létezik. Azzal ne is törődj, hogy eltitkold, honnan loptad – inkább örülj neki, és hirdesd, ha gondolod. Mindenesetre mindig emlékezz, mit mondott Jean-Luc Godard: “Nem az a fontos, honnan, hanem hogy hová használsz dolgokat.”

Jim Jarmusch

-x-

„Minden, amit szépnek látok, növeli lelkem világosságát. Erősebb, jobb, istenibb vagyok tőle.”

Gárdonyi Géza

-x-

„Mája azért játszik, hogy felébressze bennünk a kérdező embert, aki nem elégszik meg a látszattal, és az okok után kutat, a tünékeny mögött a maradandót keresi.”

Delia S. Guzmán

-x-

Angol nyelvű idézetek: http://www.photoquotes.com/

bottom of page